Fokkerscode

   Fokkerscode

 1. Alvorens tot een nest besloten wordt, besteedt de fokker aandacht aan de gezondheid, het karakter en de rasstandaard van de ouderdieren. Katten waarvan verondersteld kan worden dat zij ernstige lichamelijke gebreken (kunnen) vererven, die een afwijkend of problematisch karakter hebben of die niet aan de rasstandaard voldoen, worden niet voor de fok ingezet.
 2. De fokker houdt zich aan de algemeen erkende regels voor de gezondheid als bijvoorbeeld van Mundikat. Dit betekent o.a. dat een poes binnen een periode van 24 maanden niet meer dan 3 nesten mag krijgen en niet meer dan 2 nesten binnen een periode van 12 maanden.
 3. Een poes wordt niet gedekt, indien vanwege de leeftijd en/of conditie, de dracht, de bevalling of de zoogperiode de gezondheid of het welzijn van de poes zal schaden.
 4. Dekkatereigenaren beoordelen poezen die ter dekking worden aangeboden kritisch op het met succes in stand houden van het ras.
 5. De fokker gaat in redelijkheid na of de aspirant-koper het kitten een goed tehuis kan bieden.
 6. De fokker geeft de (aspirant-) koper voorlichting over de gezondheid en de verzorging van het kitten
 7. De fokker stelt de nieuwe eigenaar in kennis van eventuele afwijkingen t.o.v. de rasstandaard, een eventueel ander gebrek en de geschiktheid van het kitten om mee te fokken.
 8. Er worden uitsluitend gezonde kittens voor kittenbemiddeling aangemeld.
 9. De fokker maakt de koper van zijn kitten nadrukkelijk duidelijk dat - zeker de eerste tijd - contact gewenst is voor het geval zich toch problemen met het dier voordoen. De fokker kan dan naar vermogen advies of assistentie aanbieden, teneinde te voorkomen dat het kitten verkeerd behandeld wordt, doorgeplaatst of doorverkocht wordt.
 10. De koper wordt bij de overdracht of zo snel mogelijk daarna in het bezit gesteld van de officiŽle stamboom of het afstammingsbewijs.
 11. De fokker geeft het kitten eerst mee aan de nieuwe eigenaar als het: