Eens was Voorburg een liefelijk, klein dorp omringd door polders en veel groen. De natuur was dichtbij .... Nu is het vastgegroeid aan de grote stad Den Haag en de natuur is ver te zoeken. Daarbij is ook de mentaliteit van de inwoners drastisch veranderd. Onverdraagzaamheid en agressiviteit vieren hoogtij. Wij zijn natuurliefhebbers en hebben er daarom voor gekozen het roer om te gooien.

Once Voorburg was a charming, small village surrounded by polders and greens. Nature was close by ... Now it is part of the big city of The Hague and nature is far away. Moreover, the mentality of the inhabitants has changed dramatically. Intolerance and agression run riot. We love nature and that's why we chose to put over the helm.

 

       

       

 

 

1945 - 2006 
Ireen en Nanda, hartsvriendinnen gedurende meer dan 60 jaar!

Ireen and Nanda, best friends for over 60 years!

                                       1940 - 1975                                          2006
voorburg in het verleden

voorburg in the past

voorburg heden

voorburg today