bachbloesemtherapieDr. Edward Bach leefde aan het begin van de vorige eeuw. Hij ontwikkelde een behandelmethode met 38 remedies, bereid uit bloesems van planten, bomen en struiken (op ťťn na, t.w. Rock Water). Daarbij ging hij uit van de stelling dat gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel. De werking van deze behandelmethode berust op het gebruiken van de energie van in bloei zijnde planten om emotionele en psychische problemen te behandelen. Aan het merendeel van onze blokkades van lichaamsenergie liggen emotionele verkrampingen ten grondslag. Een bloesemremedie kan de emotie verzachten of opheffen. Ons lichaam hoeft vervolgens de emotie niet meer te blokkeren, de lichaamenergie wordt ook niet meer tegengehouden en kan weer stromen. De Bachblosemtherapie is zowel voor mensen als dieren toepasbaar.

lees meer .......

Bach's indeling

Dr Bach onderscheidde 7 categorieŽn, waarin hij de 38 bloemen met de 38 negatieve gemoedsgesteldheden indeelde:

  1. eenzaamheid

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

water-violet (waterviolier)

        
Water-violet kenmerken
 

Nederigheid en wijsheid

trots, gereserveerd, afstandelijk.
uit de hoogte, superieur.
willen graag alleen zijn.

impatiens (reuzenbalsemien)

          
Impatiens kenmerken

Geduld en zachtmoedigheid

ongeduldig, prikkelbaar.
gespannen, geÔrriteerd, opgeschroefd.
willen in eigen tempo werken en denken.

heather (struikheide)

         
Heather kenmerken

hulpvaardigheid en invoelvermogen

egocentrisch, zelfbelang.
Zelfbeklag.
Opdringerig. Praatziek.
Hysterisch. Hypochondrisch.

  2. angst

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

rock rose (zonneroosje)

         
Rock Rose kenmerken

moed en standvastigheid

schrik
uiterste vrees
paniek (noodgevallen)

mimulus (maskerbloem)

         
Mimulus kenmerken

dapperheid en vertrouwen

angst met bekende oorzaak
verlegenheid
wereldse angsten, vreesachtigheid

cherry plum (kerspruim)

         
Cherry Plum kenmerken

openheid, kalmte en rust

vertwijfeling
angst om 'gek' te worden
angst voor controleverlies
onbeheerstheid

aspen (ratelpopulier of esp)

         
Aspen kenmerken

onbevreesdheid en overwinning

vage, irrationele angsten
angstige voorgevoelens
ongerustheid
'unheimisch'

red chestnut (rode kastanje)

         
Red Chestnut kenmerken

naastenliefde, zorg en steun

angst om anderen
overbezorgd of de veiligheid van anderen

3. overgevoelig voor invloeden
en IdeeŽn

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

agrimony (agrimonie)

         
Agrimony kenmerken

aangaan van confrontaties en vreugde

geestelijke kwelling
geheim gehouden zorgen
schijnbaar opgewekt

centaury (duizendguldenkruid)

         
Centaury kenmerken

zelfbestemming en zelfverwerkelijking

zwakke wil
te bereidwillig: kan geen 'nee' zeggen
goedmoedige dienaren

walnut (walnoot)

         
 Walnut kenmerken

onbevangenheid en 'het nieuwe begin'

verbreken van oude banden
tijdelijk gevoel van onzekerheid
en beÔnvloedbaarheid
overgangsstadia

holly (hulst)

         
Holly kenmerken

allesomvattende liefde

jaloezie, afgunst
achterdocht, argwaan
haat, agressie

4. overbezorgdheid voor het
welzijn van anderen

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

chicory (cichorei)

         
Chicory kenmerken

moederlijkheid en onzelfzuchtige
liefde

hebzucht, eigenliefde, eigenbelang
bezitterigheid, bemoeizucht
zelfmedelijden

vervain (ijzerhard)

         
Vervain kenmerken

zelfdiscipline en zelfbeheersing

overijverig, al te grote geestdrift
gespannen, overspannen
fanatiek, prikkelbaar

 

vine (wijnstok)

         
Vine kenmerken

autoriteit en doorzettingsvermogen

dominerend, tiranniek
begerig naar macht, eerzucht
uitvoerend en zelfverzekerd type

beech (beuk)

         
Beech kenmerken

verdraagzaamheid en meegevoel

onverdraagzaamheid
kritisch, oordelen vellen
arrogant

rock water (bronwater)

         
 Rock Water kenmerken

aanpassingsvermogen en
innerlijke vrijheid

hoge idealen, strenge eisen
zelfontkenning, onderdrukte behoeften
martelaars voor hun eigen ideaal

5. onzekerheid

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

cerato (loodkruid)

         
Cerato kenmerken

innerlijke zekerheid en intuÔtie

zichzelf wantrouwen
twijfel aan eigen oordeel
aanstellerig, dwaasheid

scleranthus (hardbloem)

         
Sclerantus kenmerken

innerlijk evenwicht en duidelijkheid

besluiteloosheid en onzekerheid
wisselende stemmingen
onstandvastigheid

 

gentian (gentiaan)

         
Gentian kenmerken

geloof (in de ruimere zin van het woord)

depressie van bekende oorsprong
pessimisme, scepsis
ontmoediging, twijfel, teleurstelling

gorse (gaspeldoorn)

         
Gorse kenmerken

hoop

verloren vertrouwen
uitzichtloosheid, hopeloosheid
gelatenheid, berusting

hornbeam (haagbeuk)

         
 Hornbeam kenmerken

innerlijke vitaliteit en geestelijke
frisheid

vermoeidheid (nadruk op geestelijk)
mentale uitputting (tijdelijk of chronisch)
twijfelen aan kracht

wild oat (ruwe dravik)

         
Wild Oat kenmerken

roeping en
doelgerichtheid

onzekerheid door teveel keuzemogelijkhden
ontevredenheid (door onvervulde ambities)
onduidelijke problemen

6. onvoldoende belangstelling voor het
hier en nu

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

clematis (bosrank)

         
 Clematis kenmerken

scheppend idealisme

dromerigheid, onoplettendheid, afwezigheid
onverschilligheid
bewusteloosheid
vluchten in fantasieŽn

honeysuckle (kamperfoeli)

         
Honeysuckle kenmerken

het vermogen tot veranderen en
verbinden

heimwee
nostalgie, leven in het verleden
spijtgevoelens over gemiste kansen

 

wild rose (hondsroos)

         
 Wild Rose kenmerken

toewijding en innerlijke motivatie

apathie, berusting
lusteloosheid, onverschilligheid
vermoeidheid

olive (olijf)

         
 Olive kenmerken

regeneratie

extreme geestelijke en lichamelijke
uitputting
leegte

White chestnut (paardekastanje)

         
White Chestnut kenmerken

geestelijke rust en
onderscheidingsvermogen

ongewenste, kwellende, aanhoudende
gedachten
discussies, gesprekken in gedachten

chestnut bud(knop paardekastanje)

         
Chestnut Bud kenmerken

leren, en omzetten van ervaringen

niets leren van ondervindingen
herhaling van fouten
onachtzaamheid, haastigheid

mustard (mosterd, herik)

         
Mustard kenmerken

blijmoedigheid en
lichte klaarheid

plotseling opkomende diepe zwarte
depressies van onbekende oorsprong
somberheid

7. moedeloosheid en wanhoop

bloesem

Centrale thema
(= de les die geleerd moet worden)

Sleutelwoorden

larch (lariks)

        
  Larch kenmerken

zelfvertrouwen

gebrek aan zelfvertrouwen
verwachten te zullen falen (faalangst)
minderwaardigheidsgevoelens
 

pine (grove den)

         
 Pine kenmerken

spijt en vergiffenis schenken
 

schuldgevoelens
zelfverwijt
wanhoop

 

elm (veldiep)

        
 Elm kenmerken

verantwoordelijkheid

gevoel tekort te schieten
tijdelijke overbelasting
tijdelijke uitputting

star of bethlehem (vogelmelk)

         
Star of Bethlehem kenmerken

heroriŽntering en opwekking

lichamelijk of geestelijk trauma
verdriet

sweet chestnut (tamme kastanje)

         
Sweet Chestnut kenmerken

verlossing

uiterste geestelijke angst en vertwijfeling
diepe wanhoop
de grenzen van het draaglijke zijn bereikt

willow (wilg)

         
Willow kenmerken

eigen verantwoordelijkheid en
positief denken

wrok, verbittering
(innerlijke) haat, afgunst
slachtoffergevoelens

oak (eik)

         
Oak kenmerken

kracht en uithoudingsvermogen

terneergeslagen maar doorzetten
moedeloos maar niet opgeven
strijden

crab apple (appelbloesem)

         
Crab Apple kenmerken

orde, zuiverheid en
volkomenheid

reinigingsremedie
obsessief, idee-fixe, in beslag genomen
door details
moedeloosheid

Voor enkele veel voorkomende problemen met dieren en de daarvoor toe te passen Bach remedies

 

Nanda Alstede