Van Scarlettini

            


   1994 - 2024

   Cattery Van Scarlettini is actief sinds 1994. Onze grote liefde is de Siamees en de Oosters Korthaar. Een korte periode hebben wij ook Brits Korthaar gefokt. Daarmee zijn wij in 2001 gestopt. Zoals wij op de pagina 'Naamgeving' vermelden, volgen wij het alfabet. Ieder nest krijgt namen beginnend met dezelfde letter. Hieronder gunnen wij u een blik in de historie van onze cattery en ziet u de nesten van ons eerste tot ons vierde alfabet.

Als u met uw cursor een foto aanwijst, verschijnen de namen van de katten en als u op de foto klikt, kunt de oorspronkelijke pagina's van het nest zien.

   Cattery Van Scarlettini is active since 1994. Our greatest love is the Siamese and the Oriental Shorthair. We, however, bred British Shorthair for a short period too. We gave up this breeding in 2001. As mentioned on page 'Namegiving', we follow the alphabet. Each litter gets names beginning with the same character. Hereunder we give you an impression of the history of our cattery and you can see the litters of our first to our fourth alphabet.

When you point with your cursor at a picture the cats' names appear and when you click the photo you can see the original pages of the litter.

glow.gif (1653 bytes) Voor het vierde alfabet / for the fourth alphabet  

glow.gif (1653 bytes) Voor het derde alfabet / for the third alphabet  

glow.gif (1653 bytes) Voor het tweede alfabet / for the second alphabet  

glow.gif (1653 bytes) Voor het eerste alfabet / for the first alphabet  
 

glow.gif (1653 bytes)  Ons  vijfde  alfabet - dit keer gebruiken we  namen die te maken hebben met FILM .

glow.gif (1653 bytes)  Our  fifth  alphabet - this time we use  names which refer to MOVIES  .

 

2017 - ......

Anthony van ScarlettiniBrad, Burt, Bing, Bill, Bruce, Barry, Bonnie van ScarlettiniCarey, Clark, Clooney, Chico, Charlton van ScarlettiniErrol, Elmer & Elvis van ScarlettiniFlanagan, Fantomas, Famke, Fahrid van ScarlettiniGeorgina, Gabriel, George, Glenn van ScarlettiniHarvey, Halley, Hugh van ScarlettiniIvan Isabella IvanhoeJane, Jodie, Jumanji, JessieLorraine, Larry, Lauren van Scarlettini

Geboortedata en ouderdieren van de nesten A t/m :

DOB and parents of the litters A to :

    28.09.2016 uit/out of: Vicky van Scarlettini  (OSH c 25) - door/by: CH Mondana Cats Benjamin Button  (SIA n 21)

   07.02.2017 uit/out of: Vicky van Scarlettini  (OSH c 25) - door/by: CH Mondana Cats Benjamin Button  (SIA n 21)

  22.02.2017 uit/out of: Utopia van Scarlettini  (SIA n 21) - door/by: CH Caravaggio Blue Lime Cats  (SIA b 21)

25.02.2017 uit/out of: Do van Scarlettini  (OSH bs 22) - door/by: CH Joep van 't Schip  (OSH a) 

  09.03.2017 uit/out of: Marit van Scarlettini  (OSH o 24) - door/by: Cliff van Scarlettini  (OSH n 24)   

25.02.2018 uit/out of: Utopia van Scarlettini  (SIA n 21) - door/by: CH Caravaggio Blue Lime Cats  (SIA b 21)

31.03.2019 uit/out of: Utopia van Scarlettini  (SIA n 21) - door/by: CH Caravaggio Blue Lime Cats  (SIA b 21) 

  28.09.2020 uit/out of: Vicky van Scarlettini  (OSH c 25) - door/by: CH Mondana Cats Benjamin Button  (SIA n 21)

      06.07.2021 uit/out of: Utopia van Scarlettini  (SIA n 21) - door/by: CH Joep van 't Schip  (OSH a)  

      20.10.2021 uit/out of: Vicky van Scarlettini  (OSH c 25) - door/by: CH Joep van 't Schip  (OSH a)

  17.05.2022 uit/out of: Vicky van Scarlettini  (OSH c 25) - door/by: CH Joep van 't Schip  (OSH a)

   17.06.2023 uit/out of: Isabella van Scarlettini  (OSH n 25) - door/by: CH Owen van Scarlettini  (OSH a 24)

24.08.2023 uit/out of: Khamani van Scarlettini  (OSH n 25) - door/by: Yuma von der Grünstiege  (SIA n 21)

  05.09.2023 uit/out of: Caransia's Furry Fairytail  (SIA n 21) - door/by: Yuma von der Grünstiege  (SIA n 21)

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nanda Alstede